Tagasi

Ekskursioonid ja bussisõidud

Nagu ikka toimuvad ka sellel Muuseumiööl mitmed ekskursioonid üle terve Eesti.

Genealoogilised jalutuskäigud kalmistutel

Eesti Genealoogia Selts tähistab 2020. aastal seltsi loomise 30. aastapäeva. Sel puhul soovime tavapärasest veelgi enam jagada genealoogiaharrastuse võlu ning tarkust nendega, kes pole veel sellele jäägitut pühendumust nõudvale teele astunud või on tegemas oma esimesi ettevaatlikke samme. Ja mitte ainult sõbrale juurte uurimisel abi pakkudes või lapselastele lapsepõlvest ja vanavanematest kõneldes, ehkki tavapäraselt just nõndaviisi see harrastus alguse saabki.

Muuseumiööl ootavad genealoogid huvilisi kalmistutele genealoogilistele jalutuskäikudele, tutvuma kultuurilooliste haudade ning kohalike suguvõsade matmispaikadega Võru linna kalmistul ja Keila kirikuaias. Kividelt-plaatidelt vastu vaatavad nimed ja daatumid pole pelgalt tähed-numbrid, vaid moodustavad lülisid genealoogilises põlvnemises, juhatavad ühe või teise seoseni ja nõnda võib näha kalmistutel kohalike suguvõsade mõttelisi niidistikke, mis moodustavad maastikul paiknevaid sugupuid.

Genealoogiline jalutuskäik Keila kirikuaias 29. augustil
18.00  kogunemine Keila kiriku peaväravas. Jalutuskäiku juhib Evelin Povel (tel 56675252). Jalutuskäigu järel õhtupalvus Keila Miikaeli kirikus. Teenib õpetaja Matthias Burghardt.

Genealoogiline jalutuskäik Võru linna kalmistul 29. augustil
15.00 kogunemine peaväravas kabeli juures. Jalutuskäiku juhib Uuno Ojala (rohkem infot Maimu Hinn: tel 51909744).

Vt ka Eesti Genealoogia Seltsi kodulehte ja FB: Eesti Genealoogia Selts
Tagasi